Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs Mikrodotacji "Aktywni dla Leszna"

Reklama
Nabór od 26.06.2019 do 17.07.2019 15:00
Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Urzędem Miasta Leszna
Beata Donaj – beata.donaj@pisop.org.pl tel. 65 520 78 86 Mikołaj Kostaniak– mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl tel. 534 202 744
Łączny budżet 18 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Leszczyńskie organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć pieniądze na swoje działania. Umożliwia to ogłoszony właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Urzędem Miasta Leszna Konkurs Mikrodotacji- Aktywni dla Leszna. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Leszno, a jego głównym celem jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Aktywni dla Leszna

Centrum PISOP zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

do udziału w konkursie na realizację projektów w zakresie:

  • wspierania przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych,
  • organizacji przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
  • promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
  • wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
  • budowania tożsamości organizacji pozarządowych,
  • współorganizowania szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

Celem Konkursu jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu to max. 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01.08.2019 r. – 31.10.2019 r.

Budżet *przeznaczony na dotacje to minimum* 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać tylko elektronicznie na adres mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl.

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Wszystkie dokumenty dostępne na stronie: http://pisop.org.pl/aktywni-dla-leszna-2019/

Projekty współfinansowane będą przez Miasto Leszno.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, udzielają:

Reklama