Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie grupowe na Woli

Reklama
Nabór od 25.06.2019 do 17.07.2019 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie grupowe na Woli.

Zadanie polega na poprowadzeniu grupowych form wsparcia dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym.

 

Odbiorcy:

- dorośli mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zagrożeni uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie doświadczający kryzysu emocjonalnego o charakterze sytuacyjnym,

- profesjonaliści (np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą) doświadczający różnego rodzaju kryzysu związanego z wykonywaną pracą zawodową,

- osoby z syndromem DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). 

  

Odbiorcy powinni pochodzić w szczególności z rejonów ulic: Bolecha, Dalibora, Erika Dahlbergha, Ożarowska, Newelska, Antoniego Dobiszewskiego, Małego Franka, Marcina Bielskiego, Batalionu AK „Parasol”, Monte Cassino, Okocimska, Mroczna, Jana Olbrachta, Góralska, Antka Rozpylacza, Szulborska, Cypriana Kamila Norwida, Baltazara, Złocienia, Agawy, Syreny, Grenady, Rabsztyńska, Sokołowska, Płocka, Szlenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Jana Długosza, Leonarda, Młynarska, Hipolita Wawelberga, Leszno, Żytnia, Henryka Barona, Edwarda Gibalskiego, Józefa Bellotiego, Piaskowa, Burakowska, Dzielna, Ogrodowa, Krochmalna, Żelazna, Waliców, Sienna, Twarda, Miedziana, Złota, Jana Szymczaka, Ludwiki, Skierniewicka, Wieluńska, Al. Solidarności.

Warunki realizacji zadania:

- umożliwienie dzielenia się własnymi doświadczeniami z osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami,

- stworzenie miejsca bezpiecznej wymiany doświadczeń i informacji dla osób zmagających się z podobnymi trudnościami,

- baza lokalowa na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

- przedstawienie lokalnej diagnozy problemu, wokół którego miałaby być skupiona grupa wsparcia,

- stworzenie możliwości indywidualnej konsultacji i wsparcia psychologicznego dla uczestników,

- w ramach realizowanego zadania zakłada się możliwość realizacji działań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem wsparcia grupowego, muszą one jednak stanowić jego uzupełnienie np. wspólne wyjścia, inne formy wsparcia psychologicznego,

- w celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w ramach realizowanego zadania należy przestrzegać Zarządzenia Nr 886/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

 

W opisie zadania należy podać następujące informacje:

- opis sposobu rekrutacji członków grupy,

- opis grupy odbiorców ze wskazaniem liczebności grupy, częstotliwości spotkań, 

- przedstawienie zakładanych rezultatów dostosowanych do specyfiki grupy oraz planowanego poziomu ich osiągnięcia,

- określenie wskaźników osiągnięcia celów,

- określenie ogólnej liczby uczestników projektu,

- przedstawienie analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowanego sposobu minimalizacji ryzyka,

- opis bazy lokalowej, w której będzie realizowane zadanie (należy podać informacje, jeżeli miejsce jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama