Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – Lato w mieście 2019

Reklama
Nabór od 18.06.2019 do 10.07.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 91,75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 91,75 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – Lato w mieście 2019.

Organizacja i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci i młodzieży, głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. żyjących w trudnych warunkach materialnych i/lub z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych             (z wyłączeniem szkół policealnych).

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież, urodzone w latach 2002 - 2013,
tj. w wieku od 6 do 17 lat. W przypadku uczestnictwa w półkoloniach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 26 (tj. urodzone od 1993 r.).

Dopuszcza się organizację i przeprowadzenie półkolonii w następujących wariantach:

  • organizacja min. 1 turnusu trwającego min. 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel
    i świąt) i/lub
  • organizacja min. 2 turnusów, w tym każdy turnus min. 3 dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) i/lub
  • organizacja min. 1 turnusu trwającego min. 5 dni w tygodniu oraz min. 1 turnusu trwającego
    min. 3 dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Oczekiwana liczba dzieci i młodzieży w jednym turnusie to 12 uczestników i więcej.

W każdym turnusie muszą zostać przeprowadzone min. 1 zajęcia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej
i przeciwdziałania uzależnieniom (forma dowolna).

Oferent w ramach realizacji półkolonii może zorganizować wyjścia rekreacyjne poza miejsce stałej realizacji zadania. Nie dopuszcza się wycieczek poza granice Wrocławia.

Wyklucza się finansowanie jednego uczestnika półkolonii w 100% ze środków pochodzących z dotacji Gminy Wrocław (tj. wymagany jest wkład finansowy).

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama