Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kreatywny wolontariat - konkurs grantowy i program mentoringowy dla wolontariuszy

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 25.11.2019 16:00
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie
Kontakt: Paulina Zając, pzajac@sdk.pl
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 3 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Rodzina, Seniorzy, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu minigrantowego w ramach programu Kreatywny Wolontariat na rok 2019. Nabór wniosków ma charakter ciągły – odbywa się do 25. dnia każdego miesiąca. Projekty powinny być realizowane na terenie Warszawy, priorytetowo traktowane są projekty poruszające tematykę wielokulturowości. Ważną rolą programu jest wspieranie wolontariuszy w nabywaniu kompetencji organizacji wydarzeń i tworzenia projektów a także daje możliwość rozwinięcia pomyslu własnego wolontariusza na projekt podczas sesji mentoringowych.

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu minigrantowego w ramach programu Kreatywny Wolontariat na rok 2019. Główną ideą programu jest inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego a także stwarzanie pola dla realizacji potencjału kreatywnego i rozwijania umiejętności uczestników programu.

Program skierowany do osób interesujących się działaniami wolontaryjnymi zarówno mających już doświadczenie na tym polu jak też dopiero zaczynających przygodę z wolontariatem. Oczekujemy ciekawych pomysłów bardziej niż doświadczenia organizacyjnego. Osoby bez doświadczenia w realizowaniu projektów i pisaniu wniosków mogą skorzystać z indywidualnych sesji mentoringowych. Istnieje też możliwość indywidualnego lub grupowego spotkania informacyjno-doradczego przed złożeniem wniosku.
Priorytetowo traktowane będą projekty obejmujące działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzykulturowych.

Nabór wniosków ma charakter ciągły – odbywa się do 25. dnia każdego miesiąca natomiast ogłoszenie wyników w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po zgłoszeniu. Maksymalny budżet jednego projektu to 3000 zł.

Kontakt: Paulina Zając, pzajac@sdk.pl

Reklama