Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na...

Reklama
Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021”
Nabór od 14.06.2019 do 05.07.2019 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodzina
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia pn.: Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021” na łączną kwotę  150 000,00 zł, w tym 2019 roku na kwotę 50 000,00 zł, w 2020 roku na kwotę 50 000,00 zł i w 2021 roku na kwotę 50 000,00 zł. 

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS, z uwzględnieniem działań profilaktycznych i pomocy dla osób żyjących
z HIV i chorych na AIDS oraz ich bliskich. 

Pozwoli to na:

  • Zwiększenie dostępności do bezpłatnego testowania i poradnictwa w kierunku HIV/AIDS zgodnie z obowiązującymi standardami dla mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  • Promocję postaw prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie w kontekście HIV/AIDS

 

Opis zadania:​

Planowane wydatki na realizację zadania w latach 2019-2021

150 000,00 zł

(rozdział 85152, § 2360)

Środki rozdysponowane w 2018 roku

40 000,00 zł

Planowane wydatki w 2019 roku

50 000,00 zł

Planowane wydatki w 2020 roku

50 000,00 zł

Planowane wydatki w 2021 roku

50 000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2019 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama