Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Miasto kultury w roku 2019 (drugi konkurs)

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 05.07.2019 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 515 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 500 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Miasto kultury w roku 2019 (drugi konkurs).

Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.

Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020

Preferowane będą projekty:

1) wpisujące się w realizację priorytetów: „Edukacja kulturalna i artystyczna”, „Wzmacnianie pozycji Lublina w Europie i na świecie” a w szczególności w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Wydarzenia kulturalne”, „Kultura i edukacja”, „Lublin – Pamięć Miejsca”, „Lublin dla dzieci”,

2) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania.

Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkańców i mieszkanek Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

Oferent powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić dostępność do wydarzeń organizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli różnych grup osób z niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sensoryczne, intelektualne i/lub o ograniczonej możliwości ruchu), w tym zadbać o dostępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama