Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Program "Europa dla obywateli": Komponent 2: 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast

Reklama
Nabór od 12.06.2019 do 02.09.2019 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA
Łączny budżet 9,5 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. EUR
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie naboru wniosków na działania w ramach Komponentu 2: 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 2 września o godzinie 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

Komponent 2:

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach "Partnerstwa miast" wynosi 25000 euro.

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach "Sieci miast" wynosi 150000 euro.

Przypominamy również o trwającym konkursie wniosków na działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdą Państwo w Przewodniku Programowym oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce Komponenty i działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnym zaproszeniem do składania wniosków zamieszczonym na stronie Agencji Wykonawczej EACEA:

  1. Partnerstwo miastzaproszenie do składania wniosków
  2. Sieci miastzaproszenie do składania wniosków
  3. Projekty społeczeństwa obywatelskiegozaproszenie do składania wniosków

Proces rejestracji i składania wniosku z instrukcją w języku polskim dostępny jest w zakładce “Jak złożyć wniosek”.

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas których bliżej przedstawiamy program “Europa dla obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie informujemy w zakładce szkolenia oraz na profilu Facebook.

Reklama