Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"
Nabór od 18.06.2019 do 10.07.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR 70/2019 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2019 ROKU

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym z miejskich cmentarzy w Poznaniu -  Planowane wydatki w 2019 roku - 200 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama