Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Reklama
Nabór od 27.05.2019 do 18.06.2019 12:00
Biuro Wrocław Bez Barier
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Wrocław Bez Barier ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI .
 

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu 2 turnusów półkolonii w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 lat  do 24 lat.

Na Oferencie spoczywa obowiązek:

  • zorganizowania i przeprowadzenia półkolonii dla min. 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawowania opieki półkolonijnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami głębokimi oraz sprzężeniami oraz innymi niepełnosprawnościami,
  • zorganizowania półkolonii w obiekcie dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • zapewnienia specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach, w tym pielęgniarskiej  i innej dostosowanej do potrzeb uczestników półkolonii, zwłaszcza potrzeb zdrowotnych.

Zadanie musi być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama