Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II TURA
Nabór od 07.06.2019 do 01.07.2019 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje od 1 do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II TURA.

I. Przedmiot konkursu

Wsparcie realizacji zadań gminy w II półroczu 2019 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadania, o którym mowa wyżej mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
 2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
 3. wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
 4. wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Gminę Miasta Toruń;
 5. organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie miasta Torunia o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym
 6. organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Toruniu.
 7. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).
 8. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 i w roku poprzednim

 1. Na realizację II TURY zadania w roku 2019 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 190.000,00 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, przeznaczono w roku 2018 łączną kwotę w wysokości 300.000 zł.
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama