Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Międzynarodowa wymiana młodzieży: Eksperyment Wymiana

Reklama
Nabór od 07.06.2019 do 30.09.2019 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Elisabeth Ritter PNWM (biuro w Warszawie) tel.: +48 22 518 89 29 (dla osób dzwoniących z Polski) tel.: +49 331 284 79 33 (dla osób dzwoniących z Niemiec) e-mail: elisabeth.ritter[at]pnwm.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży prowadzi nabór wniosków do programu wspierania projektów o tematyce STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki.

Zajmują się Państwo STEM? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na temat STEM?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STEM-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, specjalistycznym laboratorium czy zakładzie pracy.

Od projektu oczekujemy, by…:

  • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
  • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
  • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STEM,
  • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
  • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STEM, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
  • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
  • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Oferujemy:

  • dofinansowanie w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych PNWM do kosztów pobytu, programu, tłumaczenia, kosztów podróży oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego,
  • dofinansowanie dokumentacji w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli jej stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,
  • upowszechnienie wybranych projektów jako przykładów dobrych praktyk STEM.

Projekty nieodpowiadające kryteriom programu „Eksperyment Wymiana”, ale spełniające ogólne warunki wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Zgłoszenia

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. *Można to zrobić online przez portalOASE lub na formularzu PNWM. W tytule projektu koniecznie należy dopisać* „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Aby zgłosić projekt do programu „Ekperyment Wymiana”, należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający:

Termin składania wniosków mija 30 września 2019 roku.

O Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera projekty polsko-niemieckie. Od ponad 25 lat buduje pokojowe sąsiedzkie relacje. Dofinansowała już ponad 75 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 2,9 miliona młodych ludzi.

Reklama