Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku
Nabór od 07.06.2019 do 09.07.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 9,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9,9 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2019 ROKU.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - planowane wydatki 9 900,00 złotych

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama