Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych

Reklama
Nabór od 06.06.2019 do 28.06.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.

Zadanie dotyczy przygotowania i udziału warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020, w dyscyplinach: baseball, hokej na lodzie, koszykówka, piłka nożna kobiet, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, rugby - na poziomie ekstraklasy, I i II ligi, oprócz drużyn uczestniczących w rozgrywkach drugiego lub trzeciego poziomu, będącego jednocześnie najniższą klasą rozgrywkową w danej dyscyplinie. _Piłka nożna mężczyzn _do III ligi włącznie.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 1. koszty merytoryczne:

A: Przygotowanie zespołu do rozgrywek ligowych – treningi stacjonarne i mecze sparingowe:

 • wynagrodzenie osób szkolących;

 • obsługa techniczna;

 • wynajem obiektów sportowych, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego;

 • mecze sparingowe (w przypadku meczów w Warszawie – składowe dofinansowania, jak w punkcie C, w przypadku meczów wyjazdowych – składowe dofinansowania, jak w punkcie D).

 • eksploatacja własnych obiektów sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości), urządzeń sportowych i sprzętu;

 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

 • badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;

 • odnowa biologiczna i rehabilitacja;

 • odżywki, medykamenty;

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW zawodników;

B: Przygotowanie zespołu do rozgrywek ligowych – zgrupowanie sportowe:

 • przejazd, transport;

 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy);

 • wynajem obiektów sportowych, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego;

 • wynagrodzenie osób szkolących;

 • obsługa medyczna;

 • odnowa biologiczna;

 • odżywki, medykamenty;

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW zawodników.

C: Udział w rozgrywkach – organizacja meczów w Warszawie:

 • wynajem obiektów sportowych, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego;

 • eksploatacja własnych obiektów sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości), urządzeń sportowych i sprzętu;

 • wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy);

 • obsługa techniczna;

 • obsługa sędziowska;

 • obsługa medyczna;

 • ochrona obiektu;

 • wpisowe do rozgrywek, licencje;

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW zawodników;

D: Udział w rozgrywkach – mecze wyjazdowe:

 • przejazd, transport;

 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy);

 • wpisowe do rozgrywek, licencje;

 • obsługa techniczna;

 • obsługa medyczna;

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW zawodników.

II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

A: obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa (wyłącznie koszty osobowe), której koszty finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

B: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych:

- pozycja obligatoryjna – banery ze znakiem promocyjnym z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy;

 • plakaty, ulotki.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • poziom rozgrywkowy, na którym dana drużyna występuje;
 • miejsce w tabeli w klasyfikacji końcowej minionego sezonu;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • realizacja transmisji z meczów - „na żywo” w internecie;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • różnorodność form promocji Warszawy podczas rozgrywek oraz ich atrakcyjność;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, od oferenta wymagane będzie dostarczenie do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy;

 1. potwierdzoną przez właściwy polski/okręgowy związek sportowy, tabelę końcową rozgrywek, w których drużyna uczestniczyła w poprzednim sezonie;
 2. potwierdzenie o zakwalifikowaniu drużyny (pełna nazwa klubu/drużyny) do udziału w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020 w danej klasie rozgrywkowej, wystawione przez właściwy dla danej dyscypliny polski/okręgowy związek sportowy;
 3. zatwierdzonego przez właściwy polski/okręgowy związek sportowy terminarza rozgrywek na sezon 2019/2020 rundy jesiennej oraz planowanych terminów rundy wiosennej.

w pkt. VI oferty: „Inne informacje” – należy podać klasę rozgrywkową w której drużyna będzie występowała w sezonie 2019/2020, miejsce drużyny w tabeli w klasyfikacji końcowej sezonu 2018/2019 (wraz z wynikami fazy play – off) oraz liczbę drużyn biorących udział w rozgrywkach.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC - w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek musi być objęty ubezpieczeniem NNW.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama