Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
Nabór od 30.05.2019 do 21.06.2019 14:30
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 7 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 7 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie..

1. Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim na:

1) realizacji programów wspomagających działalność podmiotów służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, w tym wspierających funkcjonowanie środowisk abstynenckich,

2) podejmowaniu przez organizacje lub kluby abstynenckie inicjatyw na rzecz integracji
i aktywizacji członków stowarzyszeń abstynenckich, w tym działań propagujących w społeczności lokalnej idee trzeźwości,

3) zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby stowarzyszeń podejmujących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

2. Warunki realizacji zadania.

W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

1) koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, w tym koszty
wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,

2) koszty ubezpieczenia uczestników,

3) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora projektu,

4) koszty poczęstunku dla uczestników zajęć,

5) koszty zakupu niezbędnego wyposażenia.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama