Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2019 - 2020

Reklama
Nabór od 06.06.2019 do 28.06.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2019 - 2020.

Organizacja współzawodnictwa i udziału w rozgrywkach ma na celu aktywne uczestnictwo młodzieży akademickiej w zawodach na szczeblu warszawskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zadanie powinno obejmować:

Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek oraz udział w zawodach rozgrywanych w systemie akademickim w latach 2019/2020, podsumowanie wyników w przedziale roku akademickiego.

Organizator zobowiązany jest do przygotowania zbiorczego kosztorysu oraz oddzielnych, obejmujących wydatki w danym roku budżetowym.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

  • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
  • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
  • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC - w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Do realizacji zadania zostanie wybrany tylko jeden podmiot.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama