Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 30.05.2019 do 19.06.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 pod numerem tel. 12 397 93 13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.

W ramach otwartego konkursu ofert zlecane będą zadania dotyczące wspierania aktywności oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych poprzez:

1) organizację i koordynację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) upowszechnianie i promocję twórczości kulturalno-artystycznej,

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2019 r.

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Reklama