Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 30.05.2019 do 19.06.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 pod numerem tel. 12 397 93 13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.

W ramach otwartego konkursu ofert zlecane będą zadania dotyczące wspierania aktywności oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych poprzez:

1)      organizację i koordynację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      upowszechnianie i promocję twórczości kulturalno-artystycznej,

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 r.,  a kończyć nie później niż 30 listopada 2019 r.

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. 

Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Reklama