Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs na prowadzenie w Warszawie American Center Warsaw

Reklama
Nabór od 04.06.2019 do 24.06.2019 11:59
Sekcja Spraw Publicznych Ambasady USA
Łączny budżet 200 tys. USD
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. USD
Trwa konkurs grantowy na prowadzenie w Warszawie American Center Warsaw (ACW), które jest częścią American Space – platformy rozwijania i animowania programów kulturalnych, działań w zakresie dyplomacji publicznej, debat, informowania o priorytetach polityki zagranicznej rządu Stanów Zjednoczonych, ale także stwarza możliwości rozwoju umiejętności zawodowych i osobistych i pobudza do kreatywności, innowacyjności i współpracy wokół wspólnych polsko-amerykańskich wartości.

Organizacja prowadząca będzie odpowiedzialna za obsadzenie i obsługę American Center Warsaw w ścisłej współpracy z Sekcją Spraw Publicznych w Ambasadzie USA w Warszawie. Kluczowe działania programu w ramach umowy o współpracy będą obejmować: 1) zarządzanie miejscowym personelem oraz programami; 2) tworzenie programów obejmujących całą sieć American Spacew Polsce zgodnie z priorytetami Mission Poland; 3) kupowanie i utrzymywanie wszystkich niezbędnych technologii, materiałów eksploatacyjnych, służących współpracy z polskimi odbiorcami; oraz 4) opracowywanie co miesiąc elastycznego i dynamicznego programu działań w celu współdziałania z polskimi gośćmi, a jednocześnie zachęcanie ich do regularnego odwiedzania American Center Warsaw. Decyzje dotyczące personelu i treści programu będą podejmowane w ścisłej konsultacji z Ambasadą USA w Warszawie.

Wnioski mogą być składane przez amerykańskie lub polskie publiczne i prywatne organizacje non-profit spełniające postanowienia opisane w sekcji Kodeksu Podatkowego 26 USC 501 (c) (3).

Wnioskodawcy muszą być w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy w Polsce i powinni być legalnie zarejestrowani w Polsce, aby zapewnić nadzór nad programem. Organizacja składająca wniosek musi być w stanie wykazać się zdolnością do administrowania wszystkimi komponentami programu określonymi w zaproszeniu do składania wniosków oraz do współpracy w tym zakresie z Ambasadą USA w Warszawie.Organizacje z krajów trzecich i osoby fizyczne nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

Okres realizacji: Nowa umowa o współpracy będzie ważna przed 30 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., ale aktywny nadzór nad programem rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Po zakończeniu pierwszego roku programu możliwe jest przedłużenie kontraktu na dwa latach na zasadach niekomercyjnych, w miarę dostępności funduszy. Ambasada USA w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby realizacja programów i działań American Center Warsaw odbywała się bez zakłóceń.

Wniosek aplikacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną na adres grantspoland@state.gov. Temat wiadomości powinien zawierać następującą treść: American Center Warsaw Program: Nazwa osoby lub organizacji.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą wymagań tego zaproszenia, wyślij e-mail na adres grantspoland@state.gov.

Termin składania wniosków: Wszystkie wnioski należy przesłać pocztą elektroniczną do 24 czerwca 2019 r. do godziny 11:59. Wnioski złożone po tym czasie nie będą kwalifikowały się do rozpatrzenia. Nie będzie wyjątków od tego terminu składania wniosków.

Pełna treść zaproszenia do składania wniosków znajduje się w załączniku w języku angielskim.

Reklama