Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Warsztaty edukacyjne dotyczące ruchu rowerowego i elementów zrównoważonego transportu

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 24.05.2019 23:59
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Miasto Poznań, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty edukacyjne dotyczące ruchu rowerowego i elementów zrównoważonego transportu.

Realizator zadania zobowiązany jest do:

  1. Skierowania realizowanych warsztatów do dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. Oferent zobowiązany jest do określenia liczby i rodzaju placówek oraz liczby uczniów objętych projektem;
  2. Przeprowadzenia zestawu warsztatów/szkoleń prezentujących zasady poruszania się rowerem oraz umożliwiających doskonalenie już nabytych umiejętności praktycznych dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w Ofercie harmonogramu i czasu trwania warsztatów, a także programu warsztatów, ich dostosowania do wybranych grup wiekowych oraz przewidywanych do realizacji metod i technik edukacyjnych.
  3. Przeprowadzenia zestawu warsztatów/szkoleń doszkalających umiejętności praktyczne w zakresie poruszania się rowerem dla uczniów szkół oraz przedszkoli. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu i czasu trwania warsztatów, a także programu warsztatów, ich dostosowania do wybranych grup wiekowych oraz przewidywanych do realizacji metod i technik edukacyjnych.
  4.  Sporządzenia raportu opisującego przebieg projektu, w tym wykorzystaną w ramach warsztatów/szkoleń metodykę wraz z rekomendacjami dotyczącymi ewentualnych dalszych działań w obszarze edukacji dot. ruchu rowerowego i elementów zrównoważonego transportu.
Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama