Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 03.06.2019 00:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Koordynator projektu: Ewelina Dańko, tel. 12 633 51 54, ewelina.danko@mistia.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 150 tys. PLN
Dorośli
3 czerwca 2019 r. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił VIII nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)

Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r. Pełna dokumentacja (Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl

Źródło: FRDL MISTiA
Reklama