Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie treningów, organizacja meczów, zawodów, imprez sportowych w komunalnych obiektach sportowych

Reklama
Nabór od 27.05.2019 do 17.06.2019 12:00
Gmina Lublin - Wydział Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2,154 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,154 mln PLN
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Cel zadania:

Wykorzystanie komunalnej infrastruktury sportowej na potrzeby treningów, zajęć szkoleniowych i organizację zawodów.

Rezultaty zadania:

Przeprowadzenie szkolenia sportowego/treningów, rozegranie meczów, przeprowadzenie zawodów, imprez sportowych na terenie komunalnych obiektów sportowych w liczbie określonej w złożonej ofercie.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych poprzez zapewnienie dostępu do komunalnej infrastruktury sportowej, a także zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz do udziału w meczach, turniejach i zawodach sportowych.

Reklama