Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Reklama
Nabór od 22.05.2019 do 12.06.2019 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust.2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem.

Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2019r. o godz. 15.00​

​Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:

1. oświadczenie o dotacjach pozyskanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach;
2. oświadczenie oferenta dotyczące konta bankowego;
3. informacje znajdujące się w tabeli pn. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”.

Reklama