Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym...

Reklama
Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością
Nabór od 24.05.2019 do 14.06.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 521 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z gminy Wrocław.

Zadanie polegać ma na:

 1. Prowadzeniu zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków, zapewnienie pełnowartościowego gorącego posiłku i/lub dodatkowego wsparcia
  (np. suchy prowiant, paczki żywnościowe) osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością
  z Gminy Wrocław.
 2. Nieodpłatnym wydawaniu posiłków minimum 5 razy w tygodniu między godziną 12.00 a 14.00.
 3. Zapewnieniu możliwości spożycia posiłku osobom mieszkającym lub przebywającym na terenie Wrocławia posiadającym ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Wrocław, którym warunki materialne nie pozwalają na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych.
 4. Podmiot prowadzący kuchnię charytatywną zobowiązany będzie do ścisłej współpracy
  w powyższym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.
 5. Podmiot prowadzący kuchnię zobowiązany będzie do przekazywania do sekretariatu MOPS do
  10 każdego miesiąca talonów, które zostaną przekazane klientom MOPS.
 6. Podmiot prowadzący kuchnię charytatywną zobowiązany będzie do ścisłej współpracy
  z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne
  i psychologiczne.
 7. Prowadzeniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej faktyczną ilość osób korzystających
  z pomocy kuchni charytatywnej.
 8. Prowadzeniu comiesięcznych zestawień jadłospisów, ilości przekazania dodatkowego wsparcia np. suchego prowiantu, paczek żywnościowych.
Reklama