Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 14.06.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Kobiety
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”.

Cel konkursu

1. Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa, poprawy jakości życia, zmiany nawyków zdrowotnych seniorów z terenu województwa śląskiego, w tym w szczególności bezpieczeństwa: w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej.

2. Szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia kobiet z terenu województwa śląskiego w tym w szczególności profilaktyka onkologiczna.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację
(dla seniorów województwa śląskiego):

· warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia;

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje seniorów w zakresie bezpieczeństwa własnego (np. w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej).

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację
(dla kobiet województwa śląskiego):

· warsztatów, szkoleń, wykładów, akcji promocyjnych, zajęć edukacyjnych, konferencji, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia kobiet;

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje kobiet w zakresie profilaktyki onkologicznej (np.: maraton/bieg promujący profilaktykę raka szyjki macicy/piersi).

Oferty, należy składać w terminie do 14 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lipca 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 31 października 2019 roku.

Reklama