Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 13.06.2019 09:00
Miasto Bydgoszcz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 74,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 74,1 tys. PLN
Bezdomni
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.".

Rodzaj zadania.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

Miejsce realizacja zadania: mieszkania wskazane przez podmiot zadania.

Zadanie konkursowe polega na wsparciu niesamodzielnych osób bezdomnych poprzez zapewnienie usług opiekuńczych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym.

Celem zlecanego zadania jest zapewnienie wsparcia poprzez zapewnienie usług opiekuńczych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym i obejmuje 19 miejsc dla 19 niesamodzielnych osób bezdomnych (jednocześnie). Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie miejsca pobytu 19 osobom bezdomnym w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym na terenie miasta Bydgoszcz;

2) zapewnienie usług opiekuńczych w całym okresie realizacji zadania w ilości 1 godziny dziennie 7 dni w tygodniu dla każdej niesamodzielnej osoby bezdomnej zgodnie z jej potrzebami;

3) usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w ich realizacji, które odbyły 80 godzinne szkolenie w zakresie realizacji usług opiekuńczych i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

4) usługi opiekuńcze obejmowały będą pomoc w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, donoszenie zakupów, pomoc w umawianiu i dotarciu na wizyty u lekarza, w razie konieczności czynności pielęgnacyjne;

5) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia mieszkań tj. każde mieszkanie wyposażone w lodówkę oraz pralkę automatyczną;

6) zapewnienie w mieszkaniu dla każdej osoby co najmniej: łóżka, szafy, stołu, krzesła;

7) powierzchnia użytkowa przypadająca na jedna osobę bezdomną w mieszkaniu nie może być mniejsza niż 12m2; 8) zapewnienie właściwego przebiegu realizacji zadania poprzez bieżące monitorowanie funkcjonowania osób bezdomnych, dbałość o wykonywane usługi opiekuńcze, dbałość o stan techniczny mieszkań, rozliczanie pracy opiekunek/opiekunów, ustalanie zakresu świadczonych usług.

Rezultaty zadania:

Zakładanym rezultatem zadania publicznego jest kontynuowanie funkcjonowania 19 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 19 niesamodzielnych osób bezdomnych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Ma to zapewnić poprawę sprawności psycho-fizycznej bezdomnych osób niesamodzielnych, oraz ogólną poprawę ich sytuacji bytowej.

Reklama