Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 13.06.2019 09:00
Miasto Bydgoszcz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 103,378 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 103,378 tys. PLN
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.".

Rodzaj zadania.

Konkurs realizowany jest w ramach programu „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” oraz wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi zgodnie z Działem II rozdziałem 2 art.11 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce realizacja zadania: w miejscu zamieszkania adresata.

Zadanie konkursowe polega na zapewnieniu przynajmniej jednego gorącego pełnowartościowego posiłku jednodaniowego dziennie, przygotowanego na miejscu lub dowożonego z zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi.

Celem zlecanego zadania jest zapewnienie podopiecznym kierowanym przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przynajmniej jednego gorącego pełnowartościowego posiłku jednodaniowego dziennie, przygotowanego na miejscu lub dowożonego z zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi.

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

1) posiłki jednodaniowe to zupa z obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłki o charakterze drugiego dania. Posiłki winny być urozmaicone, przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wartości kalorycznej min. 1000 kcal,

2) dostarczenie do miejsca zamieszkania podopiecznego posiłków w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) w porze obiadowej,

3) posiłki winny być dostarczone bezpośrednio do podopiecznego w godzinach od 11:00 do 14:00 w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

4) osoba uprawniona do korzystania z posiłków potwierdza jego odbiór poprzez złożenie podpisu;

5) na podstawie ustaleń z Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej do Oferenta należy pobieranie odpłatności za posiłki od podopiecznych zgodnie z decyzjami wydanymi przez ROPS-y, dochody uzyskane z odpłatności od podopiecznych należy przekazywać co miesiąc na konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rezultaty zadania:

Rezultatem realizacji zadania będzie zaspokojenie potrzeb życiowo-bytowych podopiecznych MOPS w Bydgoszczy. Zabezpieczenie podstawowego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym będzie miało wpływ na lepsze samopoczucie i poprawę sytuacji życiowej , co przyczyni się w pewnej mierze do złagodzenia problemu dożywiania osób w Bydgoszczy.

Reklama