Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 13.06.2019 09:00
Miasto Bydgoszcz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 247,408 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 247,408 tys. PLN
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Cel zadania:

Zapewnienie przynajmniej 1 gorącego pełnowartościowego posiłku jednodaniowego dziennie.

Rezultaty zadania:

Zabezpieczenie podstawowego gorącego posiłku osobą tego pozbawionym, co będzie miało wpływ na lepsze samopoczucie i poprawę sytuacji życiowej podopiecznych.

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

  • posiłki jednodaniowe to zupa z obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłki o charakterze drugiego dania. Posiłki winny być urozmaicone, przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wartości kalorycznej min. 1000 kcal,
  • wydawanie posiłków w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) w porze obiadowej,
  • posiłki wydawane będą osobom uprawnionym na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy dla miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na podstawie kart abonamentowych przygotowanych przez Oferenta,
  • osoba uprawniona do korzystania z posiłków po otrzymaniu decyzji zgłasza się po kartę abonamentową na dany miesiąc do właściwego oferenta dla miejsca zamieszkania kwitując jej odbiór własnoręcznym podpisem,
  • na podstawie ustaleń z Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej do Oferenta należy wydawanie kart abonamentowych i ewentualne pobieranie odpłatności za posiłki od podopiecznych zgodnie z decyzjami wydanymi przez ROPS-y, dochody uzyskane z odpłatności od podopiecznych należy przekazywać co miesiąc na konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Reklama