Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Chrzanów

Reklama
Nabór od 20.05.2019 do 10.06.2019 23:59
Urząd Miejski w Chrzanowie - Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 35,8 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 35,8 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznego w zakresie „Organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów”.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku po trudach całorocznej pracy w szkole, a w szczególności rozbudzanie nowych zainteresowań, rozwijanie postaw twórczych oraz aktywności własnej uczestników, wdrażanie do aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia, podniesienie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia, zabawy ruchowe, wycieczki, gry i zabawy w terenie, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i pozytywnych relacji z innymi.

Rezultaty zadania:

Zorganizowane dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów letniego wypoczynku wyjazdowego lub w miejscu zamieszkania zgodnie z celem zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

1. Zadanie pod nazwą: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów, w tym:

  • wypoczynku wyjazdowego (kolonie, obozy),
  • wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 35 800,00 zł

W roku 2018 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł

Reklama