Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 20.05.2019 do 10.06.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji
Łączny budżet 102,9 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 102,9 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych przeciwko krzywdzeniu małych dzieci.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

Zadanie 1. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.
Termin realizacji zadania: od dnia 1 września 2019 r. do dnia 28 grudnia 2019 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania: 102 900 zł.

 1. Działanie 1 – wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 1 – do 40 000 zł.
 2. Działanie 2 – prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:
  1. edukacji, aktywności zawodowej,
  2. pełnienia ról życiowych,
  3. zawierania i utrzymywania relacji,
  4. uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego
   • oraz prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 2 – do 62 900 zł.

Zadanie 2. Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu małych dzieci.
Termin realizacji zadania: od dnia 1 września 2019 r. do dnia 28 grudnia 2019 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 15 000 zł.

Zadanie obejmuje program wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III).

Reklama