Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 15.05.2019 do 05.06.2019 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 680 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie: Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do 5 czerwca 2019 r. do godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 czerwca 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadania realizowanego od dnia podpisania umowy do 10.12.2019r.

Reklama