Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Reklama
Nabór od 20.05.2019 do 27.05.2019 16:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Ewelina Dańko - Koordynator projektu, tel. 12 633 51 54, ewelina.danko@mistia.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 150 tys. PLN
Dorośli
Projekt „e-Misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Informujemy, iż przedłużyliśmy VII nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:
• Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
• Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
• Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
• Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
• Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tys. zł. Nie jest wymagane wnoszenie wkładu własnego.

Termin składania wniosków trwa od 15.04.2019 r. do 27.05.2019 r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Ewelina Dańko (Koordynator projektu)

Źródło: FRDL MISTiA
Reklama