Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 16.05.2019 do 28.06.2019 15:59
Instytut Muzyki i Tańca - Departament Tańca
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 75 tys. PLN
Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu „Zamówienia choreograficzne” nr 4(8)/T/2020. Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną.

Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach Programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacja ta może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Cel zadania:

1. Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.

2. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Rezultaty zadania:

1. Wzbogacenie repertuaru polskich zespołów tańca o nowe spektakle o wysokiej jakości artystycznej, różnorodne pod względem choreograficznym.

2. Rozwój zawodowy polskich tancerzy dzięki współpracy z uznanymi zagranicznymi i polskimi choreografami.

3. Stymulacja współpracy artystów polskich i zagranicznych.

Reklama