Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zamówienia choreograficzne

Reklama
Nabór od 16.05.2019 do 28.06.2019 15:59
Instytut Muzyki i Tańca - Departament Tańca
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 75 tys. PLN
Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu „Zamówienia choreograficzne” nr 4(8)/T/2020. Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną.

Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach Programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacja ta może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Cel zadania:

1. Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.

2. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Rezultaty zadania:

1. Wzbogacenie repertuaru polskich zespołów tańca o nowe spektakle o wysokiej jakości artystycznej, różnorodne pod względem choreograficznym.

2. Rozwój zawodowy polskich tancerzy dzięki współpracy z uznanymi zagranicznymi i polskimi choreografami.

3. Stymulacja współpracy artystów polskich i zagranicznych.

Reklama