Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki

Reklama
Nabór od 15.05.2019 do 07.06.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Realizacja ogólnopolskiego Programu pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”

Cel zadania:

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki w województwie podlaskim.

Rezultaty zadania:

Wnioskodawca realizując zadanie powinien osiągnąć następujące rezultaty zadania w postaci:

1) zaangażowania w zadanie nie mniej niż 35 trenerów lekkiej atletyki z całego województwa podlaskiego

2) udział nie mniej niż 900 dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego w systematycznych treningach i zajęciach sportowych

3) organizacji co najmniej jednych zawodów sportowych uczestnikom Programu

4) organizacji w okresie letnim co najmniej jednego obozu sportowego najbardziej uzdolnionym uczestników Programu

5) udziału co najmniej 10 miejscowości województwa podlaskiego w Programie.

Reklama