Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem

Reklama
Nabór od 13.05.2019 do 31.05.2019 15:30
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 25 tys. PLN
Rodzina, Dzieci
Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2019 roku „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem".

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok wynoszą 500.000,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r.

Reklama