Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - ferie letnie 2019

Reklama
Nabór od 10.05.2019 do 31.05.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Sportu
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ferie letnie 2019.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Rodzaj zadania: Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2019

Odbiorcami zadania: dzieci i młodzież, z terenu m. Radomia, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie m.. Radomia. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

Obowiązkowy rezultat zadania:

liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zorganizowanych formach wypoczynku.

Termin realizacji zadania od 21.06. 2019 r. do 01.09.2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 300.000 zł.

W 2018 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 0,00 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Reklama