Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 10.05.2019 do 29.05.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Kancelaria Prezydenta - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Celem głównym działań objętych konkursem jest rozwój społeczny mieszkańców miasta Radomia poprzez wzmacnianie aktywności środowisk lokalnych, grup i liderów społecznych, a także mechanizmów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności mechanizmów usprawniających komunikację społeczną międzysektorową i wewnątrzsektorową.

Realizację powyższego określają następujące cele szczegółowe:

1. Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Radomia w życie publiczne i podejmowanie przez nich działań na rzecz najbliższego otoczenia.

2. Kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku radomskich NGO.

3. Tworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur non-profit funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.

4. Wzrost wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sektora NGO i nowych technologii wspierających jego efektywność.

5. Pobudzanie aktywności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne.

6. Podnoszenie jakości komunikacji społecznej i działań środowiskowych, w tym inicjowanie nowych form i metod pracy w społecznościach lokalnych w zakresie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Rezultaty zadania:

Oferty składane do konkursu winny zawierać opis planowanych do uzyskania rezultatów projektu i oceniających go wskaźników, odnoszących się do poszczególnych działań i umożliwiających rzetelną ocenę wykonania zadania publicznego.

Reklama