Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Upowszechnianie kultury fizycznej – „Wakacje z piłką nożną”

Reklama
Nabór od 10.05.2019 do 29.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 370 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Na realizację zadania wybranego w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 370 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zlecenie w/w zadania, polegającego na realizacji projektu „Wakacje z piłką nożną”, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Założenia i warunki realizacji projektu:

1) Realizacja projektu „Wakacje z piłką nożną”, polegać będzie na organizacji wielowymiarowego sportowego przedsięwzięcia adresowanego do dzieci z rocznika 2007, 2008 i młodszych, zarówno dziewcząt i chłopców z całej Małopolski. Ideą nadrzędną projektu jest organizacja na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.

2) formuła projektu powinna obejmować wielowymiarową rywalizację dzieci w turnieju piłkarskim oraz konkursach sprawnościowych z futbolowej techniki jak i wiedzy z historii piłki nożnej;

3) w rywalizacji sportowej mogą wziąć udział zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Akademie Piłkarskie – zawodnicy: zrzeszeni w klubach lub niezrzeszeni (obowiązuje formuła otwarta), do rozgrywek uprawnieni są dziewczęta i chłopcy z rocznika 2007, 2008 i młodszych, zamieszkali na terenie województwa małopolskiego;

4) zespół zgłoszony do rozgrywek powinien składać się z 14 zawodników, przy czym podczas gry na boisku liczba zawodników z jednego zespołu nie może przekroczyć 7 osób, tj. 6 zawodników w polu i 1 bramkarz;

5) Oferent zobowiązany jest zagwarantować uczestnikom bezpieczny udział w rozgrywkach poprzez zapewnienie:

 1. obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,
 2. opieki medycznej,
 3. dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na terenie małopolskich gmin boisk do gier zespołowych, tj. boisk trawiastych bądź tzw. „orlików”;

6) rozgrywki piłkarskie powinny składać się z 2 etapów:

I. Etap eliminacji:

 1. Turnieje o mistrzostwo gmin - podczas których zgłoszone do rozgrywek drużyny walczyć będą o awans do kolejnego etapu.
 2. Mistrzostwa powiatów z udziałem zwycięzców rywalizacji gminnej.

II. Etap finałowy:

 1. Turniej o mistrzostwo województwa z udziałem minimum 22 drużyn reprezentujących poszczególne powiaty Małopolski i miast na prawach powiatu.
 2. Zespoły reprezentacyjne poszczególne powiaty mogą zostać uzupełnione najlepszymi zawodnikami grających w turniejach powiatowych.
 3. Wielki Finał ma być zorganizowany na dużym stadionie w Krakowie.

7) Na zakończenie projektu Oferent zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić 10-dniowy obóz szkoleniowy dla co mniej 50 najlepszych zawodników projektu;

8) Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji projektu:

 • Zorganizowanie turniejów eliminacyjnych gminnych i powiatowych na terenie Województwa Małopolskiego – 2 eliminacje;

 • Zorganizowanie Wielkiego Finału na dużym stadionie w Krakowie – 1 finał;

 • Zorganizowanie 10 – dniowego obozu szkoleniowego dla min. 50 uczestników;

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa każdego z etapu, opracowanie harmonogramu i regulaminu rozgrywek, dokumentacja zdjęciowa obozu.

9) Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Zleceniodawcę w niniejszym Ogłoszeniu konkursu oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego.

10) Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Termin składania ofert:

2019-05-29

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama