Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

"Łódzkie dla Seniorów Plus" - szósty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 09.05.2019 do 30.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2019 - 2020.

Cel zadania:

Celem realizacji zadania publicznego jest promowanie inicjatyw dotyczących aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia osób starszych – rozwijanie i wspieranie systemu zorganizowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla seniorów.
Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty zadania:

• organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w około 30 grupach ćwiczebnych,

• zapewnienie możliwości udziału w systematycznych zajęciach sportowo – rekreacyjnych dla około 450 seniorów, • zapewnienie możliwości udziału w konferencji – warsztatach promujących prawidłowe nawyki dotyczące diety, wysiłku fizycznego, stanu zdrowia,

• podnoszenie poziomu świadomości osób starszych w kwestii znaczenia udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, zdrowotnych jako środka dla długotrwałego zachowania samodzielności,

• budowanie i utrzymywanie relacji z ludźmi – integracja społeczności, wzmacnianie więzi międzyludzkich (profilaktyka samotności i osamotnienia).

Realizacja projektu „Łódzkie dla Seniorów Plus”, w ramach którego osoby w wieku sześćdziesiątego i powyżej roku życia będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ruchowych zorganizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

1. Organizację i przeprowadzenie seminarium/spotkania tematycznego, podczas którego przeprowadzone zostaną teoretyczne wykłady dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych. Zaproszeni eksperci udzielą seniorom niezbędnych wskazówek jak w bezpieczny sposób przeprowadzać treningi.

2. Organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć ruchowych
w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych. Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 15-20 osobowych, w różnorodnych formach dostosowanych do przetrzeb i zainteresowania osób ćwiczących;

3. Organizację i przeprowadzenie wydarzenia sportowo – integracyjnego dla seniorów biorących udział w projekcie jako wydarzenia podsumowującego.

Reklama