Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Hydroterapia dla Wielunia

Reklama
Nabór od 09.05.2019 do 29.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Polityki Zdrowotnej
Łączny budżet 293 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 293 tys. PLN
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku pn. „Hydroterapia dla Wielunia”.

Celem zadania publicznego pn. „Hydroterapia dla Wielunia”, jest zapewnienie mieszkańcom między innymi powiatu: wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego możliwości skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych za pośrednictwem wody i specjalistycznych urządzeń.

Hydroterapia ma się odbywać na terenie powiatu wieluńskiego, a jej głównym rezultatem ma być zwiększenie odporności organizmu, redukcja stresu dla osób cierpiących na liczne schorzenia oraz deficytu rozwojowego u małych dzieci.

Z hydroterapii będą mogły skorzystać niemowlęta, dzieci zdrowe i dzieci z niepełnosprawnością, osoby po udarach, urazach, osoby niepełnosprawne, osoby starsze wymagające takiej terapii.

Hydroterapia ma być realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę, przede wszystkim przez rehabilitantów dla około 300 osób.

Oferent musi określić:

  • warunki naboru beneficjentów ostatecznych zadania,
  • rodzaje oferowanych zabiegów z hydroterapii,
  • kwalifikacje i ilość kadry realizującej zadanie,
  • miejsce realizacji zadania i jego wyposażenie w sprzęt do hydroterapii.

Przedstawiona w ofercie „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019” musi zawierać wyszczególniony koszt terapii, koszt nadzoru i koordynacji oraz koszty związane z realizacją zadania takie jak: sprzątanie, konserwacja urządzeń, energia elektryczna, cieplna, woda itp.

Rezultaty zadania:

1. minimum 250 osób poddanych rehabilitacji;

2. poprawa stanu zdrowia osób rehabilitowanych poprzez między innymi: poprawę wydolności ogólnej organizmu, zwiększenie odporności, wzmocnienie siły mięśniowej kończyn i tułowia, poprawę elastyczności mięśni, niwelowanie wad postawy oraz eliminację bólu stawów, mięśni i nerwobólów.

Reklama