Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 22.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Opis konkursu:

Nazwa zadania:

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Celem nadrzędnym otwartego konkursu ofert jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce.

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań o charakterze regionalnym, tzn. planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego powiatu lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

Cele zadania

  • integracja działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne w zakresie rehabilitacji społecznej, integracja społeczna i kreowanie właściwych postaw społecznych
  • zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.”

Termin składania ofert:

2019-05-22

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama