Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizacja Mini Mundialu 2019

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 21.05.2019 23:59
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

•zadanie nr PS/01/2019 Organizacja Mini Mundialu 2019.

  • kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł.

Organizacja Mini Mundialu 2019 w terminie uzgodnionym z samorządem.

Zadanie przeznaczone jest do realizacji w drodze zlecenia w terminie nie wcześniej niż od dnia od dnia podpisania umowy.

Koszty wykazane w ofercie, która będzie stanowić załącznik do umowy będą w sprawozdaniu uznawane za zgodne z umową gdy nie będą przekraczać 10% danego wydatku.

Reklama