Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach Programu Korpus Solidarności

Reklama
Nabór od 29.04.2019 do 20.05.2019 14:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, biuro Korpusu Solidarności
Zapraszamy do kontaktu Telefon - 885 221 530 – Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00. e-mail – korpussolidarnosci@niw.gov.pl
Łączny budżet 2,806 mln PLN
Od 0% do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 175,38 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert "Partnerstwo dla Wolontariatu" w ramach "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030". Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w całej Polsce.

Celem konkursu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do różnych grup odbiorców prowadzących działania wolontariackie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

W konkursie można uzyskać dotację do 175 380 zł na działania trwające od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.

Konkurs składa się z jednego etapu poprzez złożenie wniosków pełnych. Wnioski w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, w formie elektronicznej (https://generator.niw.gov.pl//)..) W złożonych ofertach przede wszystkim będzie oceniane doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Termin nadsyłania wniosków mija 20.05.2019r. o godz. 14:00.

Celem programu Korpusu Solidarności jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program zakłada:

pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze

wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami

rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

zwiększenie liczby wolontariuszy angażujących się w działalność wolontariacką

Reklama