Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społeczne

Reklama
Nabór od 29.04.2019 do 20.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 56 tys. PLN
Rodzina, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

  1. Zadanie nr 1: Organizacja seminariów, spotkań upowszechniających i doradztwa dotyczących rozwoju usług specjalistycznych i zróżnicowanych formy opieki wobec osób z niepełnosprawnościami, zależnych i ich rodzin, wspierających ich samodzielność i funkcjonowanie w środowisku lokalnym, kwota: 26 000,00 zł
  2. Zadanie nr 2: Promowanie postaw prozatrudnieniowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w tym samozatrudnienia wraz z organizacją regionalnego konkursu upowszechniającego aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, kwota: 30 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r., w ramach Programu Region wyrównanych szans.

Nabór ofert trwa do 20 maja 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 13 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Reklama