Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 17.05.2019 23:59
Urząd Miasta Hajnówka - Referat Polityki Gospodarczej
Barbara Dmitruk inspektor Referat Polityki Gospodarczej b.dmitruk@hajnowka.pl 85 682 20 16
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel zadania:

Celem zadania jest zorganizowanie kolonii z elementami socjoterapii dla grupy co najmniej 20 dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc domowa oraz brak podstawowych warunków do prawidłowego funkcjonowania.

Rezultaty zadania:

Obowiązkowe rezultaty zadania: 1) liczba uczestników zadania – min. 20 2) liczba dni kolonii – min. 5.

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Reklama