Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 15.05.2019 15:30
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Podkarpacki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zadnia, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się na stronie internetowej programu - patrz poniżej.

Reklama