Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 27.05.2019 15:00
Gmina Gniew - Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2019 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew”.

Opis konkursu:

Dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych w 2019 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Reklama