Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie uczelnie

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 24.05.2019 23:59
Miasto Poznań - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Realizator zadania zobowiązany jest do:

  1. Przeprowadzenia otwartej rekrutacji studentów I roku, którzy przyjechali do Poznania i dopiero poznają ofertę transportu publicznego Miasta oraz jego infrastrukturę. Oferent zobowiązany jest do określenia liczby i rodzaju uczelni oraz liczby studentów objętych projektem. Rekrutacja winna być rozpowszechniona w jak najszerszym zakresie poprzez kanały wybrane przez oferenta, przy czym wszystkie podejmowane działania rekrutacyjne musza być zgodne z prawem. Oferent zobowiązany jest do określenia zakresu i rodzaju przewidzianych działań promocyjnych i rekrutacyjnych w Ofercie;
  2. Przeprowadzenia diagnozy zrekrutowanych studentów jako grupy podróżnych. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu i czasu trwania badań diagnostycznych, a także zakresu i zastosowanej metodyki, przy czym diagnoza powinna pozwolić na pozyskanie co najmniej informacji dot. jakości transportu publicznego, dostępności transportowej uczelni, opinii na temat cen komunikacji miejskiej, a także częstotliwości i jakości połączeń;
Reklama