Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 17.06.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Zdrowia
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 500 tys. PLN
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019.

Nazwa zadania:

"Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego".

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej dla dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców), w miejscu ich zamieszkania.

Reklama