Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 19.04.2019 do 12.05.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 150 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 61/2019 na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania: Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cele zadania publicznego:

1. Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych.

2. Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej.

3. Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania wniosków w systemie WItkac.: 12 maja 2019 r.

Kwota zaplanowana na realizację zadania: 150 000,00 zł

Reklama