Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 19.04.2019 do 10.05.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 169,999 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 169,999 tys. PLN
Prezydent Miasta Lublina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" poprzez przeprowadzenie następujących działań: "Stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie i wykonanie remontów elewacji wybranych kamienic i nadania im dekoracji artystycznych – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin"

Celem konkursu jest stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie i wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 14 oraz Bramy Ku Farze – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

Do zadania wybranego w drodze konkursu organizacji, należeć będą następujące działania:

1. Wykonanie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w nawiązaniu do Lubelskiej Księgi Standardów (Deptak – plac Litewski).

2. Opracowanie programu prac konserwatorskich.

3. W oparciu o w/w program prac konserwatorskich opracowanie kompleksowego projektu prac.

4. Uzgodnienie projektu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

5. Powołanie Rady Projektu, składającej się z ekspertów z zakresu sztuki, architektury i konserwacji zabytków, celem nadzorowania i koordynowania prac projektowych. Skład osobowy Rady należy uzgodnić z organizatorem konkursu.

6. Przygotowanie harmonogramów czasowo-zadaniowych planowanych działań partycypacyjnych oraz realizacji konkretnych prac dekoratorskich w ścisłej współpracy z Biurem Rewitalizacji – Menadżerem Śródmieścia.

7. Zrealizowanie opracowanych zgodnie z pkt. 3 projektów na elewacji wskazanej kamienicy.

8. Wyznaczenie koordynatora projektu odpowiedzialnego m.in. za kontakt z Organizatorem konkursu.

9. Przygotowywanie na bieżąco niezbędnych materiałów (zdjęć, grafik, filmów, treści) służących komunikacji i promocji zadania.

Uwagi Wszelkie zmiany w projekcie, zakres prac a także harmonogram działań oraz decyzje o charakterze merytorycznym należy uzgadniać z Organizatorem. Charakter powstających dzieł na fasadzie powinien łączyć nowoczesną lub historyczną stylistykę z użyciem tradycyjnych technik dekoratorskich, takich jak malarstwo, sgraffito, mozaika, ornamenty przestrzenne, elementy płaskorzeźb z wykorzystaniem kutych szyldów, gzymsowań, kutych krat, etc. Projekty powinny być integralnym elementem fasady budynku i bezpośrednio z niej wynikać. Wszelkie dekoracje powinny być zaprojektowane i wykonane przez artystów (z dyplomami uczelni plastycznych, wydziałów architektury lub konserwacji zabytków, a także z udokumentowanym dorobkiem artystycznym w postaci wystaw indywidualnych i zbiorowych, udziału w wydarzeniach artystycznych o charakterze krajowym i międzynarodowym, realizacji projektów malarstwa ściennego itp.) lub w uzasadnionych przypadkach przez firmy konserwatorskie. Każda nowa fasada powinna być opatrzona nową, emaliowaną tabliczką numeryczną typu „No Stare Miasto”.

Reklama