Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ocalić od zapomnienia

Reklama
Nabór od 16.04.2019 do 13.05.2019 23:59
Fundacja ANWIL
Fundacja ANWIL dla Włocławka, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Rok 2019 obfituje w szczególnie ważne daty dla historii naszego kraju m.in. 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dlatego ANWIL za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej ogłasza konkurs grantowy pn. „Ocalić od zapomnienia”. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw na rzecz m.in. zachowania dziedzictwa historycznego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza wzmacniania poczucia przynależności oraz integracji z „małą ojczyzną”.

W ubiegłym roku Polska świętowała setną rocznicę odzyskania niepodległości, w której obchody aktywnie włączyła się włocławska spółka Grupy ORLEN, realizując przedsięwzięcia w ramach projektu ANWIL dla Niepodległej. Kolejną inicjatywą przedsiębiorstwa, której celem jest m.in. pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, jest ogłoszony właśnie konkurs grantowy „Ocalić od zapomnienia”.

Fundacja ANWIL dla Włocławka wyasygnuje na wsparcie projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia 350 tys. zł. Maksymalna wysokość pojedynczego grantu ma szansę sięgnąć kwoty 35 tys. zł. która może zostać przeznaczona m.in. na działania takie jak: organizacja koncertów, wystaw, spotkań, konkursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, a także publikację materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, odtworzenie dóbr kultury, sztuki bądź lokalnej tradycji.

W konkursie grantowym mogą wziął udział organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz wyższe (publiczne i niepubliczne), a także grupy nieformalne np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców czy grupa znajomych.

Termin zgłaszania wniosków mija 13.05.2019 roku. Należy je składać w siedzibie Fundacji we Włocławku lub przesłać pocztą na adres: Fundacja ANWIL dla Włocławka, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.anwildlawloclawka.pl.

Reklama